Ostrava, Czech republic

Přihláška

CHCEŠ SOUTĚŽIT / WOULD YOU LIKE TO COMPETE ?

Pokud chcete soutěžit, stáhněte si formulář a zašlete jej vyplněný společně s Vašim medailonkem na adresu: riders@czechstuntday.com

Registrační formulář_2019

If you would like to compete, please, fill up the registration form and send it together with your bio to: riders@czechstuntday.com

Registration form_2019